Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn tehnologiju i menadžment u Beogradu, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju (GTZ) i Privrednom komorom Beograd, organizovala je tokom juna 2010. godine:

“BEOGRADSKI LETNJI FASHION CAMP”
pod sloganom: Brzo – Kompaktno – Kompetentno – Intenzivno

Beogradski letnji fashion kamp organizovan je u formi niza stručnih predavanja ikurseva koji su se održali u u prostorijama Škole. Potencirane se praktične vežbei razmena iskustava između firmi i ostalih učesnika. Predavači na kursevima bili su nemački stručnjaci iz GTZ-a i nastavnici iz Škole, ciljna grupa bili su zaposleni iz sektora prodaje, proizvodnje, razvoja, kvaliteta, nabavke, potencijalni preduzetnici, studenti, kao i svi ostali koji su želeli da prošire svoja znanja iz oblasti dizajna, tehnologije i menadžmenta. Kursevi su organizovani na visokom nivou, sa sledećim temama:

• Metode rada i studija vremena (za trenere)

• Metode rada i studija vremena (za zaposlene)

• Metode za poboljšanje produktivnosti i kvaliteta proizvodnje

• Modne tendencije za “Young Fashion , Kids, Jeans – Leto 2011

• Izrada kolekcije i planiranje dizajna

• Marketing koncept, primer za žensku konfekciju, doradni poslovi i pun izvoz

• Opremanje prodavnica i vođenje maloprodaje u odevnoj industriji

• Planiranje i Controlling u odevnoj industriji

• Marketing menadžment u odevnoj industriji

Praktične vežbe su organizovane delom u Školi, a delom u fabrikama: «DES»konfekcija, «Trikotaža Ivković» i «Afrodita AMC».
Opšte mišljenje polaznika je da su na kursevima čuli dosta vrlo korisnihinformacija, da su imali priliku da razmene iskustva i da ovakve kurseve treba i ubudućnosti organizovati.

Advertisements